สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน, ชุมทางพลอยแดง

ขอรวบยอดทั้งสองเล่มทีเดียวเลยครับเพิ่งอ่านจบติดๆกันพอดี … More สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน, ชุมทางพลอยแดง