ทางทากและสายน้ำเชี่ยว, เลียบเลาะชายคาโลก

เพิ่งอ่านจบ สองเล่มรวดในสัปดาห์เดียว แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเ … More ทางทากและสายน้ำเชี่ยว, เลียบเลาะชายคาโลก

สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน, ชุมทางพลอยแดง

ขอรวบยอดทั้งสองเล่มทีเดียวเลยครับเพิ่งอ่านจบติดๆกันพอดี … More สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน, ชุมทางพลอยแดง